Verplichting voor ondernemingen

Vanaf 1 juli 2022 zijn er nieuwe verplichtingen voor ondernemingen rond elektronisch betalen: het elektronisch betaalsysteem wordt verplicht.

De invoering van deze nieuwe regel heeft een dubbel doel:

  • Enerzijds past dit in het kader van fraudebestrijding en het zorgen voor een veiliger geldverkeer. 
  • Maar anderzijds wil de overheid hier ook inspelen op een trend die we de laatste jaren waarnemen. Cashloos betalen wordt steeds populairder. Daarom wil ze de mogelijkheid van elektronisch bankieren verruimen.

Wat houdt de verplichting juist in?

Ondernemingen moeten minstens één elektronische betalingswijze aanbieden. Cashbetalingen blijven uiteraard mogelijk, maar klanten moeten tevens digitaal kunnen afrekenen. 

Wat betekent dit voor verenigingen?

De verplichting geldt voor ondernemingen: dit zijn natuurlijke of rechtspersonen die op duurzame wijze een economisch doel nastreven. Hieronder verstaan we de klassieke bedrijven, vrije beroepen, overheden, …

Strikt genomen kunnen verenigingen (vzw’s en feitelijke verenigingen) ook ondernemingen zijn, waardoor ze ook onder deze verplichting vallen. Maar, er is een belangrijke nuance. 

Uit bovenstaande leiden we twee zaken af:

  • Economische activiteit veronderstelt het aanbieden van goederen of diensten op een bepaalde markt, het deelnemen aan het economisch verkeer.
  • Het gaat niet om een eenmalige handeling, maar om duurzame activiteit op de markt in concurrentie met andere ondernemingen.

Dit betekent dat verenigingen die alleen diensten aanbieden aan hun leden in het kader van hun statutair doel en dus niet op regelmatige basis voor economische doeleinden producten of diensten verkopen, niet onder deze verplichting vallen.

Welke mogelijkheden bestaan er?

Hoewel een elektronisch betaalsysteem dus niet verplicht is voor de meeste muziekverenigingen, kan het toch handig zijn om dit aan te bieden aan je leden. Zij zullen ongetwijfeld de mogelijkheden om cashloos te betalen appreciëren. Geen gedoe meer met wisselgeld of kleine muntstukken.

Video

Daarom geven we hieronder graag een aantal mogelijkheden:

Betaalterminal 

Betalen via Bancontact is waarschijnlijk het best gekend en al jaren in gebruik in het economisch verkeer. Als ontvanger moet je wel over een betaalterminal beschikken. Je kan die uiteraard aankopen, maar huren behoort ook tot de mogelijkheden. Je neemt hiervoor het best contact op met je bank. 

Online overschrijving

Tot slot vermelden we nog de online overschrijving. Dit wordt ook aanzien als een elektronische betaling en is zeker bruikbaar wanneer de betaling vooraf kan. Het systeem is minder handig om te gebruiken aan de ingang van een concert of na bestelling van een drankje aan de bar. Ook voor de ontvanger is de betaling niet altijd onmiddellijk te verifiëren.