Iedereen wordt graag op een bepaalde manier aangesproken. Sommige woorden kunnen je dag helemaal goedmaken. Op dezelfde manier zijn er andere woorden die je stemming helemaal kunnen doen omslaan.

Welke woorden welk effect hebben, is volledig afhankelijk van de persoon in kwestie.

Toch zijn er enkele algemene adviezen:

  1. Kijk naar de e-mailhandtekening met voornaamwoorden.
  2. Hou rekening met de keuze van de ontvanger.
  3. Wees neutraal als je het niet goed weet.

Ook de Taalunie werkt momenteel de adviezen aan om genderbewust te communiceren. 

Genderbewust taalgebruik is taalgebruik waarin zowel vrouwen, als mannen als non-binaire personen zich kunnen herkennen en waarin niemand uitgesloten wordt, en waarin niet één gender of sekse dominant is.

Taalunie

Persoonlijke voornaamwoorden. Wat zijn dat nu weer?

De grammaticalessen zitten soms al ver weg, maar we gebruiken dagelijks persoonlijke voornaamwoorden. Zonder zouden onze zinnen niet volledig zijn. Je gebruikt ze om naar personen te verwijzen:

Hij gaat naar de bakker.”

Die is hun jas vergeten."

"Ze maken samen muziek."

"De gitarist vergat hun partituur."

Hoe doen we dat?

(hij/zijn) - deze persoon wenst met mannelijke termen aangesproken te worden

(zij/haar) - deze medewerker wenst met vrouwelijke termen aangesproken te worden

(die/hun) - deze medewerker wenst neutraal aangesproken te worden

Tip 1:

Gebruik generieke woorden: deskundige, aanjager, medewerker, muzikant,... Deze woorden kunnen gebruikt worden voor elk gender. 

Tip 2:

Gebruik nooit 'mevrouw' of 'meneer'. Begin een e-mail met 'Beste (voornaam)'. 

Tip 3:

Gebruik de neutrale persoonlijke voornaamwoorden: die - hun - hen. 

Volg het voorbeeld van Sam die naar de repetitie gaat:

- Die is hun partijen vergeten. De dirigent is boos op hen. (neutraal)

- Hij is zijn partijen vergeten. De dirigent is boos op hem. (mannelijk)

- Zij is haar partijen vergeten. De dirigent is boos op haar. (vrouwelijk)

Meer tips rond taalgebruik

Beknopt overzicht van begrippen met als overkoepelend thema 'diversiteit en inclusie'.