Door de grote toestroom van kandidaten die wensen deel te nemen aan het VLAMO Open Harmoniekampioenschap 2025, besliste het bestuur van VLAMO op haar bestuursvergadering van 18 juni om de inschrijvingen hiervoor vroeger af te sluiten. Concreet kunnen orkesten die wensen in te schrijven voor de afdelingen (= derde, tweede en superieure afdeling) die nog niet volzet zijn dit nog doen tot donderdag 27 juni 2024.

Deze deadline vervangt de vorig gestelde deadline om in te schrijven.