Meld je aan voor VLAMO Award 2025 tot 1 september 2024!

Wat?

VLAMO wil verenigingen stimuleren om buiten de lijntjes van hun dagelijkse werking te kleuren. Om zulke buitengewone initiatieven te belonen gaat VLAMO op zoek naar een initiatief dat creatief en artistiek is en door de buitengewone vorm een blijvende impact op de omgeving heeft. 

Onze muziekverenigingen vormen samen een zeer gevarieerd kleurenpalet van diverse disciplines. Verschillende stijlen, bezettingen, doelgroepen, instrumenten en klankkleuren staan voor evenveel producties, concerten, shows, vormen en initiatieven. Terecht kunnen we stellen dat onze instrumentale amateurkunsten de gemeente, de stad en de maatschappij kleur geven. Muzikanten en publiek communiceren, produceren, genereren en acteren. Met blijdschap, verwondering, verbazing en allerhande emoties als effect. Hierop mogen we best trots zijn, moeten we koesteren en bovenal naar waarde schatten. Daarom werd de VLAMO Award in het leven geroepen.

Voor wie?

Alle bij VLAMO aangesloten muziekverenigingen (met uitzondering van de kleine ensembles) ongeacht de afdeling of de discipline waartoe zij behoren, kunnen zich kandidaat stellen.

Opgelet! Een genomineerde vereniging kan pas na 3 jaar een nieuwe aanvraag indienen. 

Criteria

We zijn op zoek naar een buitengewoon initiatief. De makers gaan creatief te werk en de samenstelling is artistiek aantrekkelijk. Door haar buitengewone vorm en de artistieke uitvoering laat het geen enkele toehoorder of gebruiker onberoerd. Een breed publiek ervaart een duidelijk effect van de voorstelling of toepassing. Er is interactie en communicatie zodat er zelfs sprake is van een impact op muzikanten, publiek en de omgeving!

Hoe inschrijven voor de VLAMO Award 2025?

Welk proces wordt bewandeld om kans te maken op de VLAMO Award 2025?

 1. Kandidaten maken een schriftelijk en uitgewerkt voorstel van hun initiatief en mailen dit naar award@vlamo.be tegen 1 september 2024. Er zijn geen vormelijke richtlijnen voor dit voorstel. Wees creatief én concreet! 
 2. Een panel analyseert en waardeert de ingediende initiatieven en maakt een eerste selectie van de verenigingen, die worden uitgenodigd voor een online feedbackgesprek. Vervolgens beslist het panel wie er doorgaat naar de mondelinge presentaties.
 3. De geselecteerden geven in het najaar van 2024 een mondelinge presentatie van hun initiatief en verdedigen hun kandidatuur bij het panel.
 4. Hierna volgt de nominatie van maximaal drie initiatieven die kans maken op de award.
 5. Deze genomineerden ontvangen een toelage van € 1000 ter ondersteuning van de realisatie van het initiatief.
 6. In 2025 woont een afvaardiging van het panel de voorstellingen van de genomineerde initiatieven bij en toetst deze aan de geest van de VLAMO Award.
 7. In het voorjaar van 2026 maken we de winnaar van deze prestigieuze VLAMO Award 2025 bekend. Hier hangt een geldelijke prijs van € 2000 aan vast.

Noot: VLAMO behoudt zich het recht voor om geen award uit te reiken (indien zou blijken dat de ingediende initiatieven ontoereikend zijn).

5 tips om de VLAMO Award te winnen

 1. Vertrek vanuit een idee dat leeft: Speel in op de actualiteit, werk een idee uit waar jullie al een tijdje op broeden of vertrek vanuit de goesting van de groep. Zo betrek je een brede groep mensen bij het project.
 2. Zet in op kwaliteit: Verzamel know-how en maak er gebruik van. Werk samen met externe experten zoals een goede regisseur, de plaatselijke heemkundige kring, choreografen, mensen uit de zorgsector ...
 3. Werk samen: Samen sta je sterker! Leg contacten met andere orkesten of creatieve verenigingen in jouw buurt. Wie weet hou je er wel een duurzame samenwerking aan over?
 4. Betrek jeugd en kansengroepen: Een creatief project is de uitgelezen kans om jongeren en/of andere groepen die je anders moeilijk bereikt (bv. kansengroepen) een rol te geven binnen jullie werking. Vertrek vanuit hun leefwereld en probeer zo aansluiting met hen te vinden!
 5. Maak een goede planning: Alles begint met een goede voorbereiding. Begin tijdig en maak een draaiboek met een gedetailleerde planning. Dit zal ervoor zorgen dat iedereen het overzicht bewaart. Een goede voorbereiding is de sleutel tot succes!

Meer weten? Stuur een mailtje naar award@vlamo.be!

Illustratie banner: Gonda Cleynhens (Help! De taart staat in brand!)