Met de Dagen van de Blaaskapellen wil de stuurgroep blaaskapellen ondersteuning bieden aan de blaaskapellen door ze op een groots evenement te laten concerteren. Door de aanwezigheid van vele toeschouwers, wordt de belangstelling van het grote publiek gewekt voor deze populaire volksmuziek!

Elke blaaskapel aangesloten bij VLAMO (voorwaarde: lidgeld is betaald) kan zich inschrijven.

Lees voor alle details zeker het reglement er even op na!

Vergoedingen

De vergoeding voor deelname werd voor 2023 vastgelegd op € 500

Dagen van de blaaskapellen 2023

Datum Evenement Deelnemers
7 mei Teutenroute
27 augustus Smokkelmarkt (Stokkem) Reckheimer Musikanten (Rekem) | Maasgalmkapel (Kinrooi) | Stokkemer Stadsmuzikanten (Dilsen-Stokkem)
2 september Opendeur Vliegbasis Goetsenhoven (Tienen)
3 september Kaasmarkt (Brugge)
1 oktober TOPLAS Open Bedrijvendag (Bree)

Gerelateerd

Maak kennis en/of neem contact op met de centrale stuurgroep Blaaskapellen.