Het departement Cultuur, Jeugd & Media organiseert een extra indienronde voor de projectsubsidies talentontwikkeling in de amateurkunsten!

Ben je in je vrije tijd als amateur creatief bezig met muziek of een andere kunstvorm? Of ben je lid van een amateurkunstenvereniging? Wil je je eigen artistieke talenten naar een hoger niveau tillen of het talent in je vereniging een boost geven? Of wil je eerder je competenties op het vlak van ondersteuning en omkadering aanscherpen?

Met de subsidieregeling talentontwikkeling in de amateurkunsten kan je daarrond projecten opzetten en een subsidie tot 10.000 euro krijgen. Voortaan zijn er jaarlijks 2 indienrondes, met als deadlines 15 april en 15 september.

De eerstvolgende indiendatum is 15 april 2022.

Een reis doorheen het subsidielandschap in Vlaanderen. Welke subsidies bestaan er op lokaal, bovenlokaal en Vlaams niveau?