Verbinding vormt een van de krachtlijnen van VLAMO's beleidsplan 2022-2026. Vanuit onze maatschappelijke rol willen we verbindingen in alle richtingen creëren en stimuleren, zodat iedereen die dat wil, muziek kan maken.

Diversiteit is voor een deel reeds aanwezig in onze sector. Zo scoort de amateurmuziek in Vlaanderen alvast goed op het vlak van intergenerationaliteit. Daarnaast evolueerden orkesten de laatste decennia van voornamelijk mannelijke samenstellingen naar een gezondere mix op dat vlak. Op de MajoTwirl-wedstrijden is er een plek voor mensen met een beperking.

Toch moeten we vaststellen dat er vandaag nog niet voor iedereen een plek is binnen de amateurmuziek. Niet alle mensen vinden gemakkelijk de weg naar orkesten en sommige groepen ervaren nog veel drempels om deel te nemen aan het verenigingsleven. Daar willen we als organisatie iets aan veranderen.

Daarom zoeken we denkers, doeners en mensenmensen die willen meebouwen aan een diverser en inclusiever verenigingsleven. Samen met aanjager en VLAMO-medewerker Alex zoeken we samen naar manieren om onze verenigingen te inspireren.

Voor wie? 

Experten, ervaringsdeskundigen en iedereen met liefde voor amateurmuziek en een hart voor diversiteit en inclusie.

Wat kan je verwachten?

Als VLAMO-ambassadeur ben je betrokken bij het thema diversiteit en inclusie.

Vanuit verschillende gesprekken, brainstormmomenten en kennismaking komen we tot een gedeelde visie.

We proberen ideeën zo concreet mogelijk te maken om ze te implementeren in onze werking. Hoe kunnen we bestaande evenementen optimaliseren? We kijken vanuit een ander perspectief naar de werking van VLAMO.

Op die manier is het de bedoeling om ook verenigingen te inspireren over verschillende manieren van werken. Jullie zitten midden in het verenigingsleven en bijgevolg zijn jullie de deskundigen van wie we allemaal kunnen leren. 

VLAMO hecht belang aan talenten

Heb je een vlotte pen? Ben je een inspirator? Of eerder de stille drijvende kracht achter nieuwe initiatieven? Alle talenten zijn welkom.

Praktisch

Eerste bijeenkomst: november 2022. 

Naar schatting 2 of 3 bijeenkomsten per kalenderjaar.

Laten we er samen voor zorgen dat iedereen die dat wil, met muziek bezig kan zijn. Laten we ervoor zorgen dat iedereen welkom is en zichzelf kan zijn binnen de amateurmuziek.

Iets voor jou? Of wil je hier meer over te weten komen?

Meld je dan aan bij Alex!

alex@vlamo.be | 09 265 80 11 | Charles De Kerckhovelaan 17, 9000 Gent