Verenigingsbuddy's

Ook muziekverenigingen zetten acties op. Zo slaat het Wevelgems Harmonieorkest de handen in elkaar met de Gemeente Wevelgem om geïnteresseerde gevluchte muzikanten een vrijetijdsbesteding te geven. Concreet gaat het over een samenwerking tussen de gemeentediensten en het harmonieorkest waarbij de gemeentelijke diensten nagaan of de ingeschreven vluchtelingen interesse hebben om deel te nemen aan repetities van het harmonieorkest en of ze een instrument spelen. Via een buddysysteem worden de geïnteresseerde vluchtelingen opgevangen in het verenigingsleven.

Dit is een mooi voorbeeld van de solidariteit die er momenteel heerst voor Oekraïense vluchtelingen. VLAMO wil andere muziekverenigingen inspireren en begeleiden die een gelijkaardig project willen opstarten.

Is jouw vereniging bereid om mensen op de vlucht te verwelkomen? Neem dan zeker contact op met Alex (alex@vlamo.be). Die kan jou verder begeleiden via een stappenplan.

 1. Contacteer Alex (alex@vlamo.be) voor meer informatie en zodat die een overzicht kan bewaren.
 2. Ga na waarom je dit initiatief neemt:
  • Wat verwacht je van de mensen op de vlucht in jouw vereniging?
  • Komen jouw verwachtingen overeen met de situatie waarin mensen op de vlucht zich bevinden? (sociaal isolement, weinig (mentale) ruimte voor langdurige engagementen, …)
 3. Ga in gesprek met de gemeente:
  • Kunnen zij mensen doorverwijzen?
  • Op welke manier kunnen persoonsgegevens gedeeld worden?
  • Op welke manier is jouw aanbod toegankelijk genoeg?
 4. Ga in gesprek met je bestuur, je leden en andere betrokkenen:
  • Is iedereen klaar om respectvol om te gaan met mensen op de vlucht?
  • Zijn mensen die elders vluchtten ook welkom?
  • Hoe ga je de taaldrempels overbruggen?
  • Wie wil graag extra tijd en energie steken in de mensen op de vlucht? (mensen ophalen, onthalen, babbeltje slaan en eventueel door de week ook even contact opnemen, …)
  • Welke rol(len) zien jullie mogelijk binnen de vereniging? (enkel muzikaal, of ook als vrijwilliger op activiteiten, repetities, …)
  • Wees eerlijk en concreet: weet dat langdurige engagementen voor mensen op de vlucht moeilijk zijn. Weet dat zij uit een andere context komen en verwacht niet hetzelfde van hen als van je eigen muzikanten en vrijwilligers.

Muziek voor Oekraïne

Slava Ukraini!

Piet Swerts maakte een nieuw arrangement van de officiële mars van het Oekraïense leger, gecombineerd met het volkslied van Oekraïne. Hij stelt de partituren (voor concertband, grade 5-6) gratis ter beschikking aan alle orkesten die dit willen spelen om aandacht te vragen voor de situatie in Oekraïne.

In ruil wordt een donatie natuurlijk erg geapprecieerd (KBC: ART4UKRAINE | IBAN  BE89 7350 6012 0685 | BIC KREDBEBB met vermelding: 'art4ukraine'. Contact: art4ukraine2022@gmail.com

Volkslied van Oekraïne

 • Ivo Kouwenhoven maakte een gratis arrangement van het Oekraïense volkslied (vierstemmig voor flexibele bezetting). De royalties maakt hij over aan Giro555, de Nederlandse steunactie voor Oekraïne. 
 • Ook Jan de Haan maakte een vierstemmige bewerking van het Oekraïense volkslied voor flexibele bezetting, dat hij gratis te beschikking stelt.

Je kan beide werken hieronder downloaden:

Goede doelen

Wil je met jouw vereniging Oekraïne of een ander goed doel steunen? Neem dan een kijkje op deze websites: