1. Wat?

De kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars (KVR) is een all-in kostenvergoeding. De kunstenaar/artiest kan dit niet combineren met een andere (kosten)vergoeding, zoals een kilometervergoeding. 

2. Voor wie?

Artistieke prestaties

Deze forfaitaire onkostenvergoeding is bedoeld voor het leveren van (kleinschalige) artistieke prestaties en/of het produceren van artistieke werken voor rekening van een opdrachtgever. 

Binnen de amateurmuzieksector denken we hierbij vooral aan prestaties van een dirigent, muzikant of choreograaf/regisseur in het kader van een concert, een toonmoment of andere uitvoering met bijbehorende repetities.

Educatieve prestaties zoals het geven van workshops, lessen, … horen hier niet bij.  

Kunstenaar

Enkel natuurlijke personen met een kunstenaarskaart kunnen een beroep doen op deze regeling.

Ook studenten kunnen gebruik maken van de KVR. Wil je de KVR combineren met een vervangingsinkomen? Informeer dan steeds vooraf naar de formaliteiten en gevolgen. Zo ontvang je bijvoorbeeld geen werkloosheidsuitkering voor de dagen waarop je werkt met de KVR.

Opdrachtgever

De opdrachtgever kan zowel een Belgische natuurlijke persoon, feitelijke vereniging als een rechtspersoon (bv. vzw) zijn.

OPGELET:

  • De opdrachtgever mag niet de kunstenaar zelf zijn.
  • De opdrachtgever mag de kunstenaar tijdens het jaar niet op een andere manier vergoeden of verlonen (bv. als werknemer of zelfstandige), tenzij voor niet-artistiek werk (maar niet op dezelfde dag).

3. Hoe?

Een kunstenaarskaart aanvragen bij de Commissie Kunstenaars verloopt helemaal digitaal via het online platform Artist@Work. Artiesten en kunstenaars moeten reeds in het bezit zijn van hun kunstenaarskaart vooraleer ze zich kunnen laten uitbetalen via de KVR. 

Als artiest/kunstenaar moet je al je prestaties per kalenderkwartaal bijhouden. Je vult steeds voor aanvang van het werk het prestatieoverzicht in, online op Artist@Work of op papier (bijlage bij de kunstenaarskaart). Bij inspectie op de werkvloer zal er hier steeds naar gevraagd worden.  

4. Bijzondere voorwaarden

Maximumbedrag – maximumduur 

Om gebruik te kunnen maken van de KVR moeten kunstenaars zich houden aan volgende maxima:

  • Maximaal 147,67* per dag en per opdrachtgever
  • Maximaal 2953,37 euro* per jaar in totaal
  • Niet meer dan 7 dagen na elkaar bij dezelfde opdrachtgever 
  • Niet meer dan 30 dagen per jaar in totaal

(*) Dit zijn de maximumbedragen in 2023. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Vrijgesteld van belastingen, sociale bijdragen en btw

Als er aan alle voorwaarden van de KVR is voldaan, dan zijn kunstenaar en opdrachtgever vrijgesteld van belastingen, sociale bijdragen en van belastingen. Een aangifte of fiscale fiche zijn dus niet nodig. Dit wil ook zeggen dat je er als kunstenaar geen rechten mee opbouwt.

Geen verzekeringsplicht 

Als opdrachtgever ben je niet verplicht om de kunstenaar te verzekeren tegen ongevallen of burgerlijke aansprakelijkheid. Onderlinge afspraken zijn uiteraard steeds mogelijk, bijvoorbeeld via de verzekeringen van VLAMO.

5. Overzicht

+ -
Eenvoudig, beperkte administratie Beperkte bedragen
Beperkte opdrachten
Geen cumul
Kunstenaarskaart vereist
Geen sociale bescherming
Geen verzekering

Gerelateerd

Vanaf 1 januari 2022 is er een nieuwe regeling voor verenigingswerk van kracht.

Wil je als artiest totale vrijheid? Dan kies je het best voor het statuut van zelfstandige. Zo heb je geen werkgever die de regels bepaalt.  

Hoe kun je je dirigent of vrijwilligers binnen je vereniging op een correcte manier vergoeden?