Sinds 1 januari 2024 behoort de kleine vergoedingsregeling (KVR) definitief tot het verleden. Ze wordt vervangen door de amateurkunstenvergoeding (AKV).

1. Wat?

De amateurkunstenvergoeding (AKV) is een vergoeding voor artistieke prestaties. Ze is ook combineerbaar met een beperkte reële verplaatsingsonkostenvergoeding.

2. Voor wie?

Artistieke prestaties

Met de AKV kan een opdrachtgever enkel (kleinschalige) artistieke prestaties vergoeden. Binnen de amateurmuzieksector denken we hierbij vooral aan prestaties van een muzikant, gastdirigent, choreograaf/regisseur in het kader van een concert, een toonmoment of andere uitvoering met bijbehorende repetities.

Vallen NIET onder artistieke prestaties:

  • Educatieve prestaties zoals het geven van workshops, lessen, …
  • Artistiek-technische of artistiek-ondersteunende activiteiten 

Kunstenaar

Zowel amateurkunstenaars als professionelen kunnen worden vergoed via de AKV.

Opdrachtgever

De opdrachtgever kan zowel een natuurlijke persoon, feitelijke vereniging als een rechtspersoon (bv. vzw) zijn.

3. Hoe?

De uitvoerder én de opdrachtgever moeten zich voor de activiteit registreren op een nieuw platform: Working in the Arts. 

Op dit platform kan je:

  • als uitvoerder nagaan hoeveel dagen je presteerde en wat je saldo is.
  • als opdrachtgever een overzicht vinden van de kunstenaars met wie je werkt.

4. Bijzondere voorwaarden

Maximumbedrag – maximumduur

Om gebruik te kunnen maken van de AKV moeten kunstenaars zich houden aan volgende regels:

  • Maximaal 77,22 euro per dag en per opdrachtgever (*)(**)
  • Maximaal 7 opeenvolgende dagen bij dezelfde opdrachtgever
  • Maximaal 30 dagen per jaar in totaal

(*) Dit zijn de bedragen in 2024. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

(**) Bovenop dit bedrag kan een verplaatsingsonkostenvergoeding betaald worden van maximaal 22,06 euro (2024).

Vrijgesteld van belastingen

Als er aan alle voorwaarden van de AKV is voldaan, dan is de kunstenaar vrijgesteld van belastingen.

Vrijgesteld van sociale bijdragen

Als er aan alle voorwaarden van de AKV is voldaan, dan is ook de opdrachtgever vrijgesteld van sociale bijdragen.

Om misbruiken tegen te gaan, zijn er wel beperkingen voor organisaties die vaak via AKV betalen:

  • Opdrachtgevers die jaarlijks meer dan 551,56 euro (2024) via AKV betalen, moeten een solidariteitsbijdrage van 5% betalen aan de RSZ.
  • Opdrachtgevers die jaarlijks meer dan 100 AKV-vergoedingen uitbetalen, zullen verplicht worden een rapportering in te dienen. Daarin wordt gepolst naar de financiële verhouding tussen de AKV-betalingen en de totaalomzet.

Combineren met andere vergoedingen?

Binnen één kalenderjaar mag je de AKV en verenigingswerk niet combineren bij eenzelfde opdrachtgever. Je kan de beide systemen wel afwisselen bij verschillende opdrachtgevers.

5. Overzicht

+ -
Eenvoudig, beperkte administratie Beperkte bedragen
Beperkt aantal opdrachten
Geen sociale bescherming
Geen verzekering

Gerelateerd

Deze vergoeding werd vanaf 1 januari 2024 vervangen door de amateurkunstenvergoeding (AKV).

Vanaf 1 januari 2022 is er een nieuwe regeling voor verenigingswerk van kracht.

Hoe kun je je dirigent of vrijwilligers binnen je vereniging op een correcte manier vergoeden?