De vrijwilligersvergoeding of gewone forfaitaire kostenvergoeding is een all-in kostenvergoeding voor vrijwilligerswerk.

Hiermee betaal je de werkelijk gemaakte kosten terug aan de hand van een bewijsstuk zoals een kasticket of een aankoopfactuur.

Vanaf 1 januari 2022 is er een nieuwe regeling voor verenigingswerk van kracht.

Deze vergoeding werd vanaf 1 januari 2024 vervangen door de amateurkunstenvergoeding (AKV).

Kleinschalige artistieke prestaties kan je vergoeden met de amateurkunstenvergoeding (AKV). Deze vergoeding vervangt de KVR vanaf 1 januari 2024. 

Artistiek, technisch-artistiek of ondersteunend artistiek aan het werk? Dan kom je misschien in aanmerking voor de kunstwerkuitkering.

SBK's zijn uitzendkantoren met ervaring in de artistieke sector. Zij fungeren als tussenpersoon tussen de artiest en de opdrachtgever.

Wil je als artiest totale vrijheid? Dan kies je het best voor het statuut van zelfstandige. Zo heb je geen werkgever die de regels bepaalt.  

Occasionele inkomsten zijn inkomsten die je ontvangt naast de inkomsten uit je beroepsactiviteiten.