De vrijwilligersvergoeding of gewone forfaitaire kostenvergoeding is een all-in kostenvergoeding voor vrijwilligerswerk.

Hiermee betaal je de werkelijk gemaakte kosten terug aan de hand van een bewijsstuk zoals een kasticket of een aankoopfactuur.

Vanaf 1 januari 2022 is er een nieuwe regeling voor verenigingswerk van kracht.

De KVR is een forfaitaire onkostenvergoeding voor kleinschalige artistieke prestaties van kunstenaars.

SBK's zijn uitzendkantoren met ervaring in de artistieke sector. Zij fungeren als tussenpersoon tussen de artiest en de opdrachtgever.

Wil je als artiest totale vrijheid? Dan kies je het best voor het statuut van zelfstandige. Zo heb je geen werkgever die de regels bepaalt.  

Occasionele inkomsten zijn inkomsten die je ontvangt naast de inkomsten uit je beroepsactiviteiten.