De VLAMO Compositiewedstrijd 2023 ging op zoek naar nieuw fanfarerepertoire voor lagere afdelingen. Op 31 oktober 2023 sloten de inschrijvingen van deze internationale wedstrijd. We ontvingen 16 inzendingen.

Onze professionele jury van dit jaar: Jan Van der Roost, Tom De Haes en Jacob de Haan (NL), boog zich over alle ingediende werken en selecteerde volgende compositie:

  • Winnaar 2de afdeling: A Dragon's Tale - Filip Ceunen (BE)

Proficiat! De winnaar ontvangt een geldprijs van 2500 euro.

Er is geen laureaat voor derde afdeling.


Eervolle vermelding:

Daarnaast ontvingen volgende werken en componisten een eervolle vermelding van de jury, allebei in 2e afdeling:

  • Belgica - Wouter Vercruysse

  • A Soldier's Letter - Yves Wuyts


In Klankbord #117 (februari 2024) vertelt coördinator Arthur Vanderhoeft meer over de laureaten, de gekozen werken en meer! 


De disciplines harmonie en fanfare wisselen elkaar af bij deze wedstrijd. De volgende editie van de VLAMO Compositiewedstrijd zal dus opnieuw op zoek gaan naar een werk voor harmonieorkest. Zo willen we componisten nog meer stimuleren en inspireren om een muziekstuk te creëren op maat van de beoogde orkestvorm en het bijbehorend instrumentarium. Kwaliteit boven kwantiteit dus.


This is the winner of the VLAMO Composition Contest 2023!

The VLAMO Composition Contest 2023 focused on fanfare band repertoire for lower divisions (grade 1 and 2). On 31 October 2023, the registrations of this international contest closed with 16 entries.

A professional jury (Jan Van der Roost, Tom De Haes en Jacob de Haan (NL)) examined all submitted works and announced the following result:

  • Winner 2nd division (grade 2): A Dragon's Tale - Filip Ceunen (BE)

The prize-winning composition receives 2500 euro.

In addition, next works and composers received an honourable mention from the jury, both in second division:

  • Belgica - Wouter Vercruysse
  • A Soldier's Letter - Yves Wuyts

There is no laureate for third division.

This international contest alternates between new works for wind band and fanfare band. Consequently, the next VLAMO Composition Contest will focus on wind band repertoire. In this way, we want to further encourage and inspire composers to create a piece of music tailored to the intended orchestral form and its instrumentation. In other words, quality over quantity.

Foto: Filip Ceunen

Foto banner: Getty Images

VLAMO's internationale compositiewedstrijd gaat afwisselend op zoek naar nieuw en origineel fanfare- en harmonierepertoire voor lagere afdelingen.

VLAMO's international composition contest alternately searches for new and original fanfare and wind band repertoire for lower divisions.